D.T (theo Newsflare)

Tay không bắt rắn hổ mang 'cố thủ' trong xe tay ga

Tay không bắt rắn hổ mang 'cố thủ' trong xe tay ga

Với kinh nghiệm của mình, người đàn ông nhanh chóng bắt được con rắn hổ mang và thả trở lại rừng cách xa khu dân cư.