Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã yêu cầu các chỉ huy quân sự và sĩ quan phụ trách về giáo dục chính trị cấp cơ sở thay đổi vị trí cho nhau, để nâng cao khả năng chiến đấu và lòng trung thành của quân đội.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giám sát một đơn vị PLA tại Quảng Đông (Ảnh: Xinhua)

Biện pháp mới sẽ áp dụng đối với chỉ huy ở tất cả các đơn vị cấp cơ sở trong quân đội và cảnh sát vũ trang, theo một thông tư được đăng trên PLA Daily.

Báo cáo cũng cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là người đứng đầu quân đội đã yêu cầu các sĩ quan được huấn luyện sâu rộng hơn trong sự nghiệp của họ.

"Thông tư này sẽ có ảnh hưởng tích cực để giúp đỡ các sĩ quan giỏi cả về quân sự lẫn chính trị", báo cáo cho biết.

Các sĩ quan chính trị và sĩ quan quân nhu có nhiệm vụ đảm bảo lòng trung thành và tư tưởng chính trị đúng đắn trong quân đội. Thường họ có con đường sự nghiệp khác so với các sĩ quan chiến đấu.

Thông tư cho biết, kế hoạch này sẽ được mở rộng đối với tất cả các đơn vị cơ sở. Nhưng quân đội sẽ vẫn tìm cách để đảm bảo tính liên tục trong con đường sự nghiệp của các sĩ quan, ngay cả khi họ bị thay đổi vị trí thường xuyên.

Xu Guangyu, một vị tướng nghỉ hưu cho biết, kế hoạch này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng trong quân đội.

"Các lãnh đạo chiến đấu và sĩ quan phụ trách về giáo dục chính trị có thể xây dựng kiến thức chuyên nghiệp trong một lĩnh vực mới là điều có lợi đối với chất lượng quân đội", ông Xu nói.

Sầm Hoa