Trung tá Ksor H’Bơ Khắp

Cập nhập tin tức Trung tá Ksor H’Bơ Khắp

Bản tin sáng VietNamNet (26/8/2022)

Ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống vốn FLC Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ; Hà Nội không để thông thầu, tham nhũng trong đấu giá đất… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.