Trung tâm Anh ngữ Apax

Cập nhập tin tức Trung tâm Anh ngữ Apax

Phụ huynh đầu tiên được Apax Leaders hoàn trả học phí

Một phụ huynh ở TP.HCM có con học tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders được đơn vị này hoàn phí 12 triệu đồng.

Lấy lý do 'kiện toàn hệ thống', Apax Leaders không cho rút học phí đơn lẻ

Trong thông báo mới mất đến phụ huynh, Apax Leaders cho biết hiện đã có 33 trung tâm được mở lại. Apax Leaders sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp phụ huynh rút phí đơn lẻ trong giai đoạn kiện toàn hệ thống.