trung tâm EBC

Cập nhập tin tức trung tâm EBC

Samsung giới thiệu các giải pháp thông minh cho đô thị lớn

Nhiều thành phố lớn, trong đó có TP. Hồ Chí Minh, đã mạnh dạn đi đầu trong việc ứng dụng mô hình ĐTTM nhằm tạo ra một môi trường sống an toàn, tiện nghi cho cộng đồng dân cư.

Samsung mở trung tâm EBC tại Việt Nam

Đây được xem là Trung tâm Trải nghiệm Giải pháp Doanh nghiệp (Executive Briefing Center) Samsung lớn nhất khu vực Đông Nam Á.