trung tâm hành chính công

Cập nhập tin tức trung tâm hành chính công

Trung tâm hành chính công Quảng Ngãi tạm dừng nhận hồ sơ vì Covid-19

Từ 1/4/2020 đến hết 15/4/2020,Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng tiếp nhận hồ sơ nộp của các tổ chức, cá nhân để hạn chế việc tập trung đông người đến thực hiện thủ tục hành chính, phòng ngừa dịch Covid-19. 

Thanh Hóa khai trương Trung tâm hành chính công nghìn m2

Sáng nay, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã khai trương Trung tâm hành chính công (TTHCC), đây là bước đột phá nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính.