Trung tâm phục vụ hành chính công

Cập nhập tin tức Trung tâm phục vụ hành chính công

Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công: Hậu Giang đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử

Hậu Giang là tỉnh đầu tiên đưa ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công 1900 86 68 95.

Khánh thành trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ninh

Sau hơn 9 tháng thi công, ngày 3/9/2019 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, áp dụng phần mềm công nghệ trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính.