Trung ương Đảng

tin tức về Trung ương Đảng mới nhất

Bộ Chính trị Triều Tiên họp 'do tình hình căng thẳng'icon
Thế giới10/04/20190

Bộ Chính trị Triều Tiên họp 'do tình hình căng thẳng'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động, tuyên bố tình hình hiện thời 'rất căng thẳng'.