Trung ương họp bất thường

Cập nhập tin tức Trung ương họp bất thường

Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước

Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn văn thông cáo phiên họp bất thường của Trung ương về công tác nhân sự

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo về hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương vào chiều 17/1/2023 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét và cho ý kiến về công tác nhân sự.