Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Cập nhập tin tức Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (Mã trường KTD) vừa công bố phương án xét tuyển đại học dự kiến năm 2023.