Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Cập nhập tin tức Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Cán bộ Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cứ 'đi họp là có tiền'

Trong các cuộc họp ở Trường ĐH Văn hóa TP.HCM do ban giám hiệu triệu tập và chủ trì như họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua,...người chủ trì được nhận 200.000 đồng, thành viên và chuẩn bị nội dung được nhận 150.000 đồng.

 

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cao nhất 22

- Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch có điểm cao nhất  là 22