Trường phổ thông quốc tế Việt Nam- Phần Lan

Cập nhập tin tức Trường phổ thông quốc tế Việt Nam- Phần Lan

Trường học kiểu Phần Lan đầu tiên ở Việt Nam sẽ có những gì?

Tháng 11 này, Trường phổ thông quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) sẽ được khởi công xây dựng. Đây là mô hình giáo dục Phần Lan đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan học phí cao nhất dự kiến 380 triệu đồng/năm

Trường phổ thông quốc tế Việt Nam - Phần Lan ở TP.HCM sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6/2019. Mức học phí dự kiến cao nhất là 380 triệu đồng/năm ở bậc THCS.