trưởng phòng chưa tốt nghiệp thpt

Cập nhập tin tức trưởng phòng chưa tốt nghiệp thpt

Bản tin cuối ngày 22/6: Quốc hội họp về công tác nhân sự vào ngày 24/6

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 22/6 gồm các tin chính sau: Quốc hội họp về công tác nhân sự vào ngày 24/6. Nhóm tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk là hoạt động khủng bố. Trưởng phòng nội vụ chưa tốt nghiệp THPT: Trường Luật Hà Nội nói gì?