trưởng phòng trộm trứng

Cập nhập tin tức trưởng phòng trộm trứng

Khiển trách trưởng phòng trộm trứng vịt tại hội chợ

Trưởng phòng trộm 16 trứng vịt tại hội chợ vừa bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách.

Kiểm điểm trưởng phòng trộm trứng vịt tại hội chợ

Một trưởng phòng, huyện uỷ viên ở Tiền Giang ăn trộm trứng vịt tại Hội chợ triển lãm đã bị kiểm điểm.