truy cứu hình sự

Cập nhập tin tức truy cứu hình sự

Truy cứu hình sự cơ sở dùng nhựa thông nhổ lông vịt

Các cơ sở giết mổ gia cầm tuyệt đối không được dùng nhựa thông để làm sạch lông vịt. Trường hợp phát hiện cơ sở vi phạm quy định sẽ bị xử phạt hành chính và truy cứu hình sự.

Truy cứu hình sự người cho vàng ô vào thực phẩm

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng chất vàng ô trong thực phẩm nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định xử phạt vi phạm hành chính và truy cứu hình sự.