truyện game

Cập nhập tin tức truyện game

Võng du - thể loại tiểu thuyết liên quan mật thiết đến game

(GameSao) - Trong số các thể loại truyện ngôn tình phong phú đa dạng, "truyện võng du" chiếm một số lượng nhỏ và gần như ít người biết đến, cũng như có thể dịch được hoàn hảo. Vì vậy, cũng có rất ít người biết rằng đây là thể loại truyện "vì game mà sinh ra, vì game mà phát triển".