Truyền Thuyết Na Tra

Cập nhập tin tức Truyền Thuyết Na Tra

Hài hước với phim Truyền Thuyết Na Tra phiên bản... chế

Tuy nhiên, sau 3 tập đầu ra mắt khá thành công, loạt phim chế này lại không được tiếp tục thực hiện và phải cho đến gần đây, tập 4, cũng là phần tiếp theo của "Truyền Thuyết Na Tra" phiên bản chế mới được ra mắt.