tư liệu quốc gia

Cập nhập tin tức tư liệu quốc gia

Bộ trưởng Nội vụ: Ứng dụng công nghệ số phát huy giá trị quý báu của tư liệu quốc gia

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để phát huy giá trị quý báu của khối di sản tư liệu quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của di sản tư liệu.