Toàn văn phát biểu của Ông Vũ Hải Quân

Tự chủ đại học và các bài toán cần lời giải

Từ ngày 8 - 13/11, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, PGS,TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đại biểu Quốc hội TP.HCM đã trả lời phỏng vấn của Báo Nhân dân.

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM thể hiện góc nhìn về tư duy đổi mới và cải cách giáo dục đại học

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đề cập góc nhìn về tư duy đổi mới qua ý tưởng cải cách giáo dục đại học được các nhà khoa học thuộc ĐH Stanford, Mỹ, đề xuất.