từ lóng

Cập nhập tin tức từ lóng

Những “từ lóng” khó đỡ của game thủ AoE Việt

Hình tượng, tính cách của nhân vật đều phản ánh khá chính xác con người thực của chủ sở hữu chúng, thế nên những gì mà thế giới thực có thì hầu như cũng xuất hiện trong thế giới ảo này, lẽ đương nhiên từ lóng cũng không phải là ngoại lệ.