Tứ phái quần hùng – Kết giao huynh đệ

Cập nhập tin tức Tứ phái quần hùng – Kết giao huynh đệ

Offline Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D Mobile Sài Gòn: Tứ phái quần hùng - Kết giao huynh đệ

(GameSao) - Tiếp nối thành công của buổi Offline Miền Bắc: Quần hùng PK – Tửu lầu luận kiếm, ngày 15/05/2016 tới đây Nhà phát hành GAMOTA và BQT Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile tiếp tục tổ chức buổi offline tại Sài Gòn mang tên: Tứ Phái Quần Hùng – Kết Giao Huynh Đệ.