tu thien

Cập nhập tin tức tu thien

Loạn bình luận về quyết định tặng 99% cổ phần của CEO Facebook

Bạn tưởng rằng cư dân mạng toàn cầu sẽ vỗ tay nhiệt liệt trước tuyên bố hiến tặng 99% cổ phần Facebook cho hoạt động từ thiện của Mark Zuckerberg ư?

Trích tiền thưởng, Freedom làm từ thiện ở viện Nhi

(GameSao) - Freedom đã trích 10.000.000 đồng từ giải thưởng để ủng hộ cho các hoạt động từ thiện.