tư vấn chuyển đổi

Cập nhập tin tức tư vấn chuyển đổi

FPT trở thành cổ đông của công ty Nhật để tư vấn chuyển đổi số toàn cầu

Việc hợp tác với LTS của Nhật sẽ giúp FPT có thể cạnh tranh với các công ty tư vấn chuyển đổi số hàng đầu thế giới, thúc đẩy phát triển công nghệ sáng tạo và cung ứng dịch vụ chuyển đổi số toàn diện.