tư vấn tâm lý học đường

Cập nhập tin tức tư vấn tâm lý học đường

Bộ GD-ĐT tập huấn cho giáo viên công tác tư vấn tâm lý trong trường học

Ngày 28/7, Bộ GD-ĐT đã tổ chức tập huấn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông cho hơn 200 đại biểu thuộc 36 tỉnh thành từ Nghệ An trở vào phía Nam.

Trường học phải có tổ tư vấn tâm lý cho học sinh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành, trường phổ thông phải có tổ tư vấn tâm lý cho học sinh.