tựa game kì quặc nhất năm

Cập nhập tin tức tựa game kì quặc nhất năm

Nother: Kì quặc tựa game chưa đánh đã gặp ngay boss cuối

Trong Nother, người chơi có thể chạy thẳng một mạch tới thách thức trùm cuối từ lúc bắt đầu game.