tước quốc tịch

Cập nhập tin tức tước quốc tịch

Trục xuất ông Phạm Minh Hoàng

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ra quyết định trục xuất ông Phạm Minh Hoàng do vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tước quốc tịch ông Phạm Minh Hoàng theo đúng luật

Người phát ngôn khẳng định quyết định tước quốc tịch Phạm Minh Hoàng hoàn toàn theo đúng pháp luật Việt Nam.