Tượng đài Trần Nguyên Hãn

Cập nhập tin tức Tượng đài Trần Nguyên Hãn

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo phục hồi nguyên bản tượng Trần Nguyên Hãn

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi thống nhất việc phục hồi bệ tượng và tượng Trần Nguyên Hãn theo nguyên bản, bằng chất liệu bền vững hơn. Đồng thời nghiên cứu bố trí thêm cây xanh có tán lớn, hình dáng phù hợp với không gian cảnh quan khu vực.