tướng mới trong DOTA 2

Cập nhập tin tức tướng mới trong DOTA 2

Trư Bát Giới sắp nối gót Tôn Ngộ Không xuất hiện trong DOTA 2

Theo Joindota, Hero này có tên Zhu (Trư Bát Giới) và là thành viên thứ 114 trong đại gia đình DOTA 2.