Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ chính sách quân sự trước thách thức mới

“Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam cho biết.  

Trao đổi với báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng sáng nay (26/1), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam đã có những chia sẻ về chính sách an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ mới trước những khó khăn, thách thức mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết trong dự thảo Báo cáo chính trị mà Trung ương XII trình bày đã đánh giá trong 35 năm đổi mới đất nước ta giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, ngoài những thành tựu quan trọng, toàn diện còn có nhiều dấu ấn trong tổng thể kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng, an ninh. Một trong những trụ cột, ưu điểm nổi bật đó chính là thành tựu  Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

{keywords}
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi bên lề Đại hội XIII

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quốc phòng. 5 năm qua, đã có tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng khung ở khu vực phòng thủ.

Đặc biệt,  Đảng đã có những kết luận như xây dựng chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó là những chiến lược về quốc phòng, quân sự,  bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, về hệ thống pháp luật thì đã xây dựng được bộ luật và tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các bộ luật liên quan.

Ông nhận định rằng, điều này thể hiện sự kế thừa sự đổi mới về Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Trong báo cáo chính trị đã nêu, 5 năm qua độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc được tiếp tục được giữ vững, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, góp phần làm cho vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao.

Trong phương hướng Đại hội XIII, báo cáo chính trị của Đảng đã thể hiện tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Những quan điểm mới của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng được cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng. Đó là chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa; kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc,  Đảng, chế độ XHCN và nhân dân. Bên cạnh đó, phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó, lực lượng vũ trang và quân đội là nòng cốt.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND đánh giá, đây là một tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại mà giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế- xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.

Ngoài ra, trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó có một số lực lượng quân, binh chủng tiến lên hiện đại. 

“Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Ông chỉ rõ, để xây dựng quân đội hiện đại có nhiều yếu tố, trong đó yếu tố cơ bản trước hết phải có con người như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “người trước súng sau”.

Về tập trung xây dựng quân đội hiện đại, lực lượng cần tinh gọn theo thời kỳ mới và vũ khí trang bị vẫn phải kết hợp với sự tự lực, tự cường. Hiện nay đã tự sản xuất được một số vũ khí trang bị để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đề cập đến nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ ra, trong 5 bài học về thành tựu của đất nước ta, bài học đầu tiên chính là phải giữ vững, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và công tác cán bộ.

Trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc bảo vệ nền tảng có hai yếu tố là "xây và chống", trong đó yếu tố "xây" quyết định. “Xây” có nghĩa là phải khẳng định rõ và bảo vệ cho được nền tảng chính là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã hết sức chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu phát triển về mặt lý luận. Trong lý luận có phát triển, làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, khoa học; tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để khẳng định con đường đúng đắn, những luận cứ sắc bén để phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay, có lực lượng chuyên trách, nòng cốt nhưng bản chất chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. 

Trần Thường - Thu Hằng - Hồng Nhì

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Thêm một lần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến việc lấy dân làm gốc khi trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

tin nổi bật

Chủ tịch Quốc hội tri ân chiến sỹ CAND hy sinh trong cuộc chiến Covid-19

Trong cuộc chiến với Covid-19, tính đến 7/12, đã có hơn 10.000 cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân nhiễm và nghi nhiễm; 17 chiến sĩ hy sinh, tử vong liên quan dịch Covid-19.

Người tình 'tháo chạy' khi nghe tôi nói sẽ bỏ vợ để cưới nàng

Tôi năm nay 41 tuổi, có một vợ và một con. Hồi trước tôi yêu vợ tôi vì cảm tấm chân tình của nàng, và vì bởi như mẹ tôi nói "chỉ cần vợ tốt, không cần vợ đẹp".

24 năm: Kịp hay không mục tiêu thành nước phát triển thu nhập cao

Nghị quyết Đại hội 13 đưa ra một số cột mốc phấn đấu, trong đó đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Chánh án Tòa tối cao làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án thường trực TAND tối cao giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

11 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các nhân sự do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 thành viên.

Chân dung Trưởng các Ban của Đảng khóa XIII

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo các ban Ban Đảng Trung ương được kiện toàn với 8 Trưởng ban.

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Sáng 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Khắc phục tình trạng ngại học lý luận

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận.

Khi văn kiện Đại hội nêu khái niệm ‘quản trị quốc gia’

Một trong những điểm mới của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là sự xuất hiện của khái niệm “quản trị quốc gia”.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 1/2/2021.

Quốc gia hùng cường cần tư tưởng truyền cảm hứng

Những thành công lãnh đạo rực rỡ của Đảng trong thế kỷ 20 đều gắn với những tư tưởng truyền cảm hứng, đáp ứng được khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Quốc hội bầu lãnh đạo nhà nước vào cuối tháng 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp Quốc hội tới đây (từ 24/3 đến 7/4)  sẽ dành thời gian để kiện toàn một số chức danh bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Quá trình công tác của tân Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kỳ vọng ở tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13, ông Trần Tuấn Anh vừa được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - cái nôi của những chủ trương, đường lối phát triển.