Túy Thiên Long

Cập nhập tin tức Túy Thiên Long

Tổng hợp những game online mởi ra mắt ở Việt Nam tuần qua

Tuần qua đã có 4 game online mới ra mắt tại Việt Nam, tất cả đều là webgame, đó là Bleach, Túy Thiên Long, Mỹ Nhân Kế và Túy Tam Quốc.