tuyển dụng.

Cập nhập tin tức tuyển dụng.

Bộ TT&TT gia hạn nhận Phiếu đăng ký tuyển công chức Khối cơ quan Bộ năm 2019

 Bộ TT&TT thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Khối cơ quan Bộ năm 2019, cụ thể như sau:

Trường học, bệnh viện hướng đến gắn tuyển dụng với sử dụng lao động

Việc sắp xếp hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm mạnh đầu mối, giảm biên chế, gắn quyền được tuyển dụng với sử dụng lao động.