Tuyên Quang: Biểu dương những tấm gương người DTTS tiêu biểu trong công tác dân vận

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang mới đây tổ chức Hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021. Có 92 đại biểu người DTTS được biểu dương trong dịp này.

 

Hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 cá nhân, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 72 cá nhân. Đây là những đại biểu người DTTS đến từ cơ sở, là các cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Nông dân – là những tấm gương sáng trong công tác dân vận tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2021. 

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2021, trong đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và các đại biểu người DTTS tiêu biểu trong công tác dân vận dự hội nghị.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần, nội dung về công tác dân vận được xác định trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Quyết định số 23 của Bộ Chính trị khóa XIII về ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương. Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Cùng với đó, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân sát với thực tiễn đổi mới của đất nước, địa phương. Tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp công tác dân vận ở vùng đồng bảo DTTS đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thường xuyên nắm tình hình đồng bào DTTS, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân tộc, dân vận ở vùng đồng bào DTTS, trọng tâm là Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS, Kết luận số 65 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Quan tâm chăm lo, kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ dân vận tiêu biểu, người có uy tín trong công tác vận động quần chúng; nhân rộng cách làm hay, điển hình tiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo”...

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận” viết năm 1949: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.", Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

{keywords}
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Cũng theo ông Chẩu Văn Lâm, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác dân vận nói chung và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng này, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín, người DTTS tiêu biểu là rất quan trọng, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị từ cơ sở. 

Tỉnh Tuyên Quang có trên 78 vạn dân, trong đó có 53,7% là đồng bào DTTS. Trong những năm qua, cộng đồng các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Giai đoạn 2016-2021, tỉnh đã bố trí hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình phát triển khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, 99,7% đường ôtô đến trung tâm xã được cứng hóa; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số xã được phủ sóng điện thoại di động; 100% đồng bào DTTS được hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế; hỗ trợ hơn 5.968 hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng; chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, hằng năm có hơn 149.000 học sinh (chiếm 65% học sinh toàn tỉnh) là con em của đồng bảo DTTS được hỗ trợ đến trường học tập.

Cán bộ người DTTS được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Hiện có trên 6.800 cán bộ, công chức người DTTS đang công tác trong các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường của tỉnh, chiếm 34,9% số cán bộ, công chức toàn tỉnh.

Người DTTS tham gia cấp ủy tỉnh chiếm tỷ lệ cao, nhiệm kỳ 2015-2020 chiếm 43,1%, nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 41,66%; tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm 52,5%, nhiệm kỳ 2021-2026 chiếm 54,55%.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,81% năm 2016 xuống còn 9,03% năm 2020 (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS giảm từ 43,45% xuống còn 15,03%); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân vùng đồng bảo DTTS không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Ngân Phương
Ảnh Vũ Phong

 

tin nổi bật

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới, nǎm này là nǎm rất vẻ vang!

Dẫn lời chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết đến đồng bào và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tình cảm của Bác Hồ với bộ đội trong ngày Tết

Gần 20 lần trực tiếp đến thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, dù có lúc chỉ 15 phút, nhưng Bác đã để lại cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị những bài học sâu sắc và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Đồng bào và sư sãi Khmer thiết thực chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng bào và sư sãi Khmer tỉnh Sóc Trăng đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm chung tay cùng các cấp chính quyền hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

 

Đại đoàn kết để chung sức, đồng lòng phát triển đất nước

Truyền thống yêu nước thương nòi đã gắn kết dân tộc con Rồng cháu Tiên thành một khối đoàn kết gắn bó keo sơn, chung tay xây dựng đất nước Việt phát triển, chung tay kiến tạo hòa bình.

Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nguyện thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân”

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ và bà con Phật giáo Hòa Hảo vừa kỷ niệm 102 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo-Huỳnh Phú Sổ (ngày 25/11 Kỷ Mùi–ngày 25/11 Tân Sửu).

Giấy bản trong nghi lễ tín ngưỡng độc đáo của người Dao

Giấy bản gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Dao và thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt. Để làm giấy bản thì cần những chiếc mành để tráng giấy.

 

Qua mỗi lần khó khăn, chúng ta lại vươn lên, trưởng thành

Một trong những hoạt động đáng nhớ và không thể thiếu trong chuyến công du Anh, Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính là buổi gặp mặt với bà con kiều bào ở châu Âu.

Đoàn kết là truyền thống quý báu, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Xây dựng đất nước hùng cường: Khát vọng có thể tập hợp tất cả người Việt Nam

"Đoàn kết, thương yêu là nhìn cùng về một hướng. Hướng đó chính là xây dựng một đất nước hùng cường. Đó là một khát vọng có thể tập hợp được tất cả người Việt Nam, đặc biệt là đối với giới trẻ".

Giáo dân luôn đồng hành cùng Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Năm 2021 Hà Nội cũng như cả nước gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc, giá trị văn hóa, tinh thần sống tốt đời đẹp đạo đã lan tỏa.

Chúc mừng Giáng sinh 2021: Niềm vui chung của người Công giáo Việt Nam

Lễ Thiên chúa Giáng sinh không chỉ là ngày lễ trọng riêng của người Công giáo mà cũng là niềm vui chung của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên cả nước.

Những bài học sinh động về công tác dân vận, khơi dậy lòng yêu nước

Trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, có rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác dân vận, vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, đặc biệt là vào những thời điểm khó khăn.

Hà Giang: Triển lãm ảnh lưu động về các dân tộc, tôn giáo

Báo VietnamNet giới thiệu ảnh khai mạc triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 vừa diễn ra hôm 21/12 tại Quảng trường 26/3, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Lễ hội Sayangva: Dấu ấn về nghi lễ nông nghiệp của người Chơ’ro

Lễ hội Sayangva là một nét sinh hoạt văn hoá rất độc đáo của người Chơ’ro còn được bảo lưu. Lễ hội Sayangva còn gọi là cúng thần Lúa hay là Mừng lúa mới. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất của người dân tộc Chơ’ro.

 

Phật giáo Thiền Trúc Lâm kết tụ hồn khí của dân tộc thời Trần

Phật giáo nhà Trần là một Phật giáo Việt Nam và là một bình diện văn hóa mới trong lịch sử văn hóa dân tộc thể hiện tinh thần và khát vọng dân tộc.