tuyệt chiêu của Kakashi

Cập nhập tin tức tuyệt chiêu của Kakashi

Cạn lời khi thấy Kakashi xài chiêu "Nhất dương chỉ" tấn công vào mông người khác

Tuyệt chiêu cực bựa khiến cho đối phương cực thốn “Nhất chỉ xuyên mông” đã được trình diễn bởi Kakashi ngoài đời thực.