TV cũ thành máy chơi game

Cập nhập tin tức TV cũ thành máy chơi game

Máy chơi game tuyệt đẹp làm từ TV cũ vứt đi

Với Raspberry Pi và các linh kiện điện tử, Finn Anderson đã độ chiếc TV cũ thành hệ thống chơi game thực thụ.