Twin Soul

Cập nhập tin tức Twin Soul

Twin Soul - Tựa game khoa học kinh dị dễ khiến bạn đau tim

Một tựa game kinh dị sinh tồn mới với bối cảnh ở ranh giới giữa cõi trần và cõi âm.