Ông Phạm Nhật Vượng hiện là CTHĐQT của VIC. Tính đến 18/7/2013, ông Vượng nắm giữ 284.622.598 cổ phiếu, tương đương 31.29% cổ phần của VIC.

Sáng 18/04, Tập đoàn Vingroup (VIC) đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2014 để báo cáo hoạt động kinh doanh 2013 và định hướng 2014.

Theo báo cáo, năm 2013, Vingroup đạt doanh thu thuần 18.739 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.149 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 132,5% và 287% so với năm 2012. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu là 6.780 đồng/ cổ phiếu.

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế của Vingroup tính đến thời điểm 31/12/2013 là 6.562 tỷ đồng. HĐQT đề xuất trích 5 tỷ đồng lợi nhuận vào Quỹ dự trữ theo điều lệ của tập đoàn. HĐQT Vingroup dự kiến sẽ làm việc với các nhà tư vấn để lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt bắt đầu vào quý 3 năm 2014. Toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ được đưa vào vốn kinh doanh.

{keywords}
Tỷ suất lợi nhuận các mảng kinh doanh của Vingroup

Về thù lao của HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT và BKS lần lượt là 11 và 5 người. Tổng thù lao HĐQT là 10 tỷ đồng, 0,14% lợi nhuận sau thuế, thù lao BKS là 1,3 tỷ đồng, 0,02% lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao dự kiến trong năm 2014 là tối đa 0,4% lợi nhuận sau thuế đối với HDQT và 0,1% lợi nhuận sau thuế đối với BKS.

Theo đó đại hội, Tập đoàn sẽ dành một phần lợi nhuận để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2013. Phần còn lại được dùng trích vào hoạt động kinh doanh hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện là CTHĐQT của VIC. Tính đến 18/7/2013, ông Vượng nắm giữ 284.622.598 cổ phiếu, tương đương 31.29% cổ phần của VIC. Trừ số tiến 5 tỷ đồng để trích vào Quỹ dự trữ theo điều lệ của tập đoàn thì lợi nhuận sau thuế của Vingroup là 6.563 tỷ đồng.

Dù chưa biết cổ tức sẽ được chia như thế nào nhưng nếu đem toàn bộ chỗ lợi nhuận này chia cho cổ đông thì việc nắm giữ gần 300 triệu cố phiếu sẽ đem lại cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng hơn 2.087 tỷ đồng.

Hiện đang nắm trong tay 49.079.861 cổ phiếu, tương đương 5.29% (tính đến 18/7/2013) bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng sẽ có thêm 347 tỷ đồng.

(Theo Tri thức trẻ)