U phổi

Cập nhập tin tức U phổi

Không có triệu chứng bất thường, người đàn ông phát hiện khối u phổi lớn khi khám định kỳ

Người đàn ông 49 tuổi đau khớp gối hai bên, đến viện khám định kỳ, phát hiện khối u phổi kích thước lớn.