Ultra Gaming Lounge

Cập nhập tin tức Ultra Gaming Lounge

Quán game PS4 giá mắc nhất từ trước đến nay

Quán game tuyệt đẹp tại Sài Gòn là Ultra Gaming Lounge không chỉ có giá chơi PC đắt mà giá chơi PS 4 cũng 'giật mình' với giá 40 ngàn đồng một giờ.