ứng cử đại biểu QH

Cập nhập tin tức ứng cử đại biểu QH

Bộ Công an giới thiệu 4 ứng viên đại biểu QH

Bốn lãnh đạo của Bộ Công an được cử tri biểu quyết giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu QH khóa 14.