ứng cử đại biểu QH

Cập nhập tin tức ứng cử đại biểu QH

Tổng bí thư: Tôi luôn tâm niệm phải là công dân tốt

"Nếu được bầu làm ĐBQH hay không được làm ĐBQH, thì tôi luôn tâm niệm một điều trước hết phải là một công dân tốt, cán bộ, đảng viên tốt...".

2 Phó Thủ tướng được giới thiệu ứng cử đại biểu QH

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh được Chính phủ giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14.

Hiệp thương lần 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu QH

Hội nghị hiệp thương lần 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu QH được tổ chức vào hôm nay.

Bộ Công an giới thiệu 4 ứng viên đại biểu QH

Bốn lãnh đạo của Bộ Công an được cử tri biểu quyết giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu QH khóa 14.