Ứng cử viên có thể gửi chương trình hành động cho cử tri

Người ứng cử có thể gửi chương trình hành động cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở.

Người ứng cử có thể gửi chương trình hành động cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân vừa ký ban hành hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu QH và HĐND vận động bầu cử.

{keywords}
Cử tri tìm hiểu sơ bộ về ứng cử viên trước khi bắt đầu cuộc tiếp xúc

Theo đó, MTTQ cấp tỉnh chủ trì phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu QH và HĐND cấp tỉnh.

Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị (các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị quân sự, công an...) và cử tri ở địa phương.

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần được thông báo bằng văn bản ít nhất trước 7 ngày cho người ứng cử; người ứng cử được thông báo những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương để xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình.

Người ứng cử có thể gửi chương trình hành động của mình cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở; tránh gò ép nhưng cũng không trao đổi vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc.

Hội nghị tiếp xúc cử tri cũng cần bảo đảm để người ứng cử có điều kiện tiếp xúc rộng rãi với đại diện cử tri ở các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (ngày 27/4) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7h ngày 21/5).

Theo tổng hợp cả nước, sau ba vòng hiệp thương, có 879 ứng cử viên để bầu 500 ĐBQH (số dư gần 400); trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 97%, cao đẳng 3%. Danh sách này sẽ được công bố chính thức vào ngày 27/4.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đối với các hội nghị tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử, nhân dân mỗi một xã, một phường nơi ứng viên ứng cử phải được thông tin đầy đủ về các ứng viên để có đủ cơ sở lựa chọn những người xứng đáng.

Theo TTXVN