ứng dụng cờ bạc

Cập nhập tin tức ứng dụng cờ bạc

Nhà phát triển phàn nàn App Store quảng cáo ứng dụng cờ bạc

Nhiều nhà phát triển ứng dụng bày tỏ sự không hài lòng khi cửa hàng App Store liên tục hiển thị quảng cáo của ứng dụng cờ bạc.