Mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/10/2021.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên & Môi trường Lê Việt Anh khẳng định mục tiêu chung của chiến lược nhằm góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

{keywords}
Mới đây đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (nguồn ảnh: vinhlong.gov.vn).

Chiến lược cũng đặt ra 4 mục tiêu quan trọng, gồm giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014. Đồng thời phấn đấu đến năm 2050, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 2014.

Thêm vào đó là mục tiêu xanh hóa các ngành kinh tế, đó là chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ.

Việt Nam cũng cần ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc phối hợp tổ chức thực hiện có tầm quan trọng đặc biệt; trong đó, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia đóng vai trò nền tảng…

H.A.H

Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng công nghệ cao chống biến đổi khí hậu

Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng công nghệ cao chống biến đổi khí hậu

Trong kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, hạn chế sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên đất, nước.