ứng dụng mặc định

Cập nhập tin tức ứng dụng mặc định

Apple thú nhận iOS 10 không cho phép xóa ứng dụng mặc định

Một thông tin thú vị, từng được nhiều báo đăng tải là, hệ điều hành iOS 10 cho phép người dùng xóa bỏ hầu hết các phần mềm cài sẵn. Tuy nhiên, Apple khẳng định, sự thật không phải vậy.

Apple cho phép xóa bớt ứng dụng mặc định trên iOS

Apple đã tách rời các ứng dụng mặc định trên iOS như Stocks, Mail, Maps, Notes, Voice Memos, Watch, Music, FaceTime, Weather, iTunes Store, Calendar, Contacts.