ứng dụng mở rộng

Cập nhập tin tức ứng dụng mở rộng

Cảnh báo: 37.000 người dùng đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo Adblock Plus giả mạo

Theo thông tin thống kê mới đây, tiện ích mở rộng chặn quảng cáo Adblock Plus giả mạo đã đạt đến 37.000 lượt tải xuống từ Chrome Store.