ứng dụng web

Cập nhập tin tức ứng dụng web

Gmail cập nhật với khả năng nhận diện địa chỉ, số điện thoại và chuyển sang dạng hyperlink

Với bản cập nhật này, người dùng Gmail có thể nhấn vào các liên kết để thực hiện cuộc gọi hay đi tới Google Maps.