Unity 5

Cập nhập tin tức Unity 5

Hội thảo "Khám phá Unity 5 và những phương pháp phát triển game hiệu quả nhất"

(GameSao) - Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC- VTC Academy phối hợp với Hiệp hội Các nhà Phát triển Game Quốc tế tại Việt Nam- IGDA và Công ty Unity Technologies sẽ tổ chức chương trình “Khám phá Unity 5 và những phương pháp phát triển game hiệu quả nhất” tại Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC- VTC Academy