Universal Studios

Cập nhập tin tức Universal Studios

Sắp sửa có công viên Nintendo đầu tiên trên thế giới

(GameSao.vn) - Nintendo sẽ là công ty tiếp theo xây dựng công viên theo chủ đề của riêng mình tại Universal Studios. Mọi thảo luận đã được thông qua và chuẩn bị các công tác xây dựng.