M.B (Theo Bloomberg Quicktake)

Dấu hiệu mới về sự sống ngoài Trái Đất

Dấu hiệu mới về sự sống ngoài Trái Đất

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, một loại khí nằm sâu trong những đám mây axit trên Sao Kim có thể là dấu hiệu của sự sống.