Uông Dương

Cập nhập tin tức Uông Dương

Tổng Bí thư hội kiến Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc

Chiều 1/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại - Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương.

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc

Ông Uông Dương, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được bầu làm Chủ tịch với 100% số phiếu bầu.