Uptime Institute

Cập nhập tin tức Uptime Institute

Chuyên gia Uptime Institute: “DC của CMC là DC hiện đại nhất Việt Nam hiện nay!”

Ngày 20/05/2022, CMC Telecom chính thức nhận chứng chỉ Uptime Institute về xây dựng hạ tầng Tier Certification Constructed Facility cho Data Center Tân Thuận.