Uptime Institute

Cập nhập tin tức Uptime Institute

Ngày 20/05/2022, CMC Telecom chính thức nhận chứng chỉ Uptime Institute về xây dựng hạ tầng Tier Certification Constructed Facility cho Data Center Tân Thuận.